Ścisłowska Zofia

Zofia Ścisłowska (*1812-†1873) bliżej nieznana autorka kilku utworów fortepianowych, wśród których znajdują się Walc i Mazur ofiarowany J. W. Gabryeli Tymowskiej z hrabiów Walewskich  (link do nut ze zbiorów BN ) oraz Walc lubelski ofiarowany Annie Abertow z hrabiów Ledóchowskich. Informacje o powyższych kompozycjach widniały w numerach Kuriera Warszawskiego z 1842 nr.191  oraz z 1844 nr. 33