Schwarz- Sigmand Hermina

Hermina Schwarz- Sigmand (*1880-†?)  pianistka i kompozytorka. Była uczennicą Teodora Leszetyckiego w Wiedniu. Jest autorką suity smyczkowej oraz utworów fortepianowych. Udokumentowane są dwie pozycje autorki: ” Funf Lieder fur klavier” op. 7 wydane w Lipsku  (1904-1908) oraz „Deux Morceaux pour piano” op.8 (Valse de Salon nr.1 oraz Polka de Salon nr.2 ) wydane w Berlinie dla wydawnictwa Bote&Bock (1904-1908)