Schmager Lataczowa Wanda

Wanda Schmager Lataczowa (*1908-†1989) działająca w XX wieku, bliżej nieznana autorka dwóch kolęd , pisanych do słów Gustawa Schmagera- prawdopodobnie męża kompozytorki. Kolędy dostępne są w zbiorach BN (informacja pod linkiem)