S. W.

Działająca w II połowie  XIX wieku pod inicjałami S. W (*?-†?)   autorka pieśni , o których informują adnotacje w trzech numerach Kuriera Warszawskiego z roku 1875 roku (nr. 126 oraz 156). W składach Sennewalda dostępne były następujące pieśni kompozytorki: „Bądż zdrowa” do słów Edmunda Wasilewskiego , „Piosnka ofiarowana Ludwice Schmidt” do słów Lucjana Siemieńskiego  oraz ” W czasie burzy”  do słów K. Zalewskiego.