Reynard- Geraldy

pani Reynard z domu Garaldy (*?-†?)  działająca w środkowym okresie XIX wieku jest autorką „Nowego walca paryskiego”. Informacja o utworze widniała w Kurierze Warszawskim ( z 1846 roku , nr. 159)