Pokrzywińska Maria

Pokrzywińska Maria (*1954 Łomża-) kompozytorka, teoretyk muzyki i pedagog. Jej kom­po­zy­cje wyko­ny­wa­ne były w kra­ju, a tak­że za gra­ni­cą, m.in.: w Wielkiej Brytanii (Festiwal „Polish Realities” w Glasgow), Włoszech (XXX Kongres „Pueri Cantores” w Rzymie), Niemczech, Węgrzech, Finlandii, USA, Argentynie, Brazylii, Chile i Urugwaju.Od 1987 roku  jest członkiem  ZKP.

Informacje o artystce na  culture.pl oraz polmic.pl.

Wśród utworów ze skrzypcami znajduje się:

  • Con espressione” na klarnet basowy i kwartet smyczkowy (1981)