Piątkowska Maria

Maria Piątkowska  (*?-†?)  W zbiorach Biblioteki Filharmonii w Petersburgu zachowana jest mniatura fortepianowa autorki pt.   „Audieux a mes Soeurs” . Drugą zachowaną kompozycją wydaną w 1854 roku jest Mazur Es-dur, dedykowany pannom Leonii, Otolii i Cesarine- prawdopodobnie siostrom Marii Piątkowskiej.