Pęcherzewska-Hadrych Anna

Pęcherzewska- Hadrych  Anna (* 11. IX. 1971 Gdynia-) kompozytorka i teoretyk muzyki. Organizatorka koncertów z cyklu „Nowe Brzmienia Gdańskie”.
Od 2006 roku  pełni funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego Związku Kompozytorów Polskich

Informacje o kompozytorce na stronie culture.pl oraz polmic.pl.

Utwory kameralne i solowe na skrzypce:

  • Aforyzm na skrzypce i mały zespół instrumentalny (1995)
  • Kwartet smyczkowy (1997)
  • Koncert skrzypcowy (1999)
  • Scherzo na skrzypce i marimbę (2002)
  • Odludium na skrzypce, klarnet, fortepian, perkusję i taśmę (2006)