Ottawowa Helena

Helena Ottawowa (*6 .II. 1874 Lwów – 15.VIII. 1948 Kraków) pianistka i kompozytorka.

Informacje o kompozytorce dostępne na stronie wikipedii

Wspomnienia o artystce  tutaj 

Wizerunek Heleny Ottawowej został wykorzystany przez malarza Jana Henryka Rosena celem przedstawienia św. Małgorzaty na obrazie Hołd pasterzy betlejemskich, namalowanym w katedrze ormiańskiej we Lwowie.