Nowicka J. M.

J. M. Nowicka -działająca na przełomie XIX i XX wieku autorka wydanego u Hohensalza około 1900 roku  utworu Mes Larmes ( Moje łzy) dostępnego w zbiorach Biblioteki Narodowej (pod linkiem ) Data urodzin i śmierci autorki nie znana.