Naimska Joanna

Joanna Naimska z Orłowskich (*1814 Warszawa-† 31. III. 1867 Warszawa) polska pianistka i kompozytorka. Siostra Antoniego Orłowskiego– skrzypka, pianisty i kompozytora, przyjaciela Fryderyka Chopina. Występowała jako solistka i kameralistka w Warszawie. W jej domu zbierali się znani muzycy na tzw. wieczorach poniedziałkowych, na których wykonywano muzykę kameralną.

W Kurierze Warszawskim z 1867 roku  nr. 77 ukazał się artykuł  informujący o przebiegu pogrzebu  artystki

” Wczoraj o godzinie czwartej po południu tłumny orszak żałobny odprowadził na cmentarz Ewangelicko- Reformowalny zwłoki św. p. Joanny z Orłowskich  Naimskiej , o której zgonie donieśliśmy onegdaj. Ze zbliżeniem się do rogatek odezwał się marsz żałobny Nideckiego, który Artyści z Opery wykonali na głosy i instrumenta dęte aż do samego grobu, a trumna przyjęta została na ramiona przyjaciół zmarłej. którzy także do grobu ją zanieśli. Eksportujący pastor Diehl w pięknym przemówieniu uczcił pamięć znanej niewiasty a Artyści jeszcze wykonali dwa hymny Webera i Ejnerta. Św. P. Naimska urodzona w Warszawie z Ojca Walentego i Matki Apolonii z Grączewskich , obywatelstwa tutejszych, od młodości poświęciła się muzyce w byłem Konserwatorium Muzycznym za czasów Elsnera. Takoż do wysokiego stopnia doszła w śpiewie i w grze na fortepianie i niejednokrotnie występowała na koncertach w obu resursach. Głównie jednak talent swój poświęciła służbie Bożej w kościele Architedralnym św. Jana. Była ona rodzoną siostrą Antoniego Orłowskiego , znanego muzyka, zmarłego we Francji w roku 1860, a przyrodnią siostrą Józefa Szablińskiego, znanego pierwszego wiolonczelisty Teatru Wielkiego. Ona także pierwsza zaprowadziła bezpłatne udzielanie niezamożnym tutejszym mieszkańcom kąpiele w łaźni parowej co niedzila.”

Naimska pochowana została na cmentarzu Ewangelicko- Reformowalnym w Warszawie.

W Bibliotece Narodowej zachowała się jej kompozycja na fortepian – Cortillon D- dur ( link)