Modrakowska Maria

Maria Modrakowska (*10.XII. 1896 Lwów-† 16.X. 1965 Wrocław) polska śpiewaczka. Po ukończeniu Konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu prof. Heleny Ottawowej kontynuowała studia pianistyczne u Henryka Melcera Szczawińskiego w Warszawie. Jednocześnie odbyła trzyletnie studia wokalne u Heleny  Zboińskiej Ruszkowskiej. Ponadto studiowała farmakologię na Uniwersytecie w Warszawie.  W latach 1927- 31 występowała na koncertach Stowarzyszenia Muzyki Dawnej w Warszawie i w Wilnie. Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu, którego stała się bardzo prędko jednym z najbardziej aktywnych i wyróżniających się członków, wprowadziło ją w marcu 1931 roku w kręgi muzyki Paryża. Tam podjęła studia w zakresie historii muzyki u prof. Nadii Boulanger oraz studia uzupełniające w zakresie sztuki wokalnej i interpretacji u C. Croize. W grudniu 1931 roku została mianowana profesorem śpiewu i interpretacji w Ecole Normale de Musique w Paryżu. Jednocześnie rozpoczęła bogate życie koncertowe.

Jest autorką „Pieśni marszowej robotnika polskiego” na głos z fortepianem, 4 głosowy chór mieszany, 4 głosowy chór męski a cappella lub z fortepianem. (Kraków 1950) Nuty dostępne w zbiorach BN (informacja pod linkiem) Była również tłumaczem  oraz  autorką tekstów pieśni do muzyki innych kompozytorów. (Informacje o pieśniach pod linkiem