Mikuszewska Barbara

Barbara Mikuszewska (*?-† ? )  O Barbarze Mikuszewskiej nie zachowały się żadne informacje. Jedynym utworem znajdującym się  w zbiorach  BN  jest „Con sentimento” na waltornie i fortepian (link do informacji o nutach)