Mikulicz Emilia

Emilia Mikulicz (*1813-† 1867 )  pruska szlachcianka, zamieszkująca obecne tereny Ukrainy jest autorką zachowanego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Toruńskiego Poloneza d-moll. Utwór pochodził ze zbioru Tanz – Album zawierającego kompozycje fortepianowe i wydanego 1861 roku w Czerniowcach (Ukraina)