Lessel Helena

Lessel Helena -Berends  (*?-†?) pianistka, kompozytorka. Wiadomo, że jej aktywność twórcza przypadała na lata 1850-60. Prawdopodobnie spokrewniona z Franciszkiem Lesslem. Autorka utworów fortepianowych m.in.  Serenady na fortepian (1858r.) nuty, pieśni  oraz utworów zachowanych w zbiorach BN.