Kiernicka Anna

Kiernicka Anna (*?- †?) siostra zakonna ze zgromadzenia sióstr Bernardynek, której przypisuje się autorstwo muzyki do kolędy „Triumfy- Króla niebieskiego”, którą spisała w zbiorze pieśni religijnych z 1794 roku. Tekst kolędy zamieścił ks. Michał Marcin Mioduszewski w „Śpiewniku kościelnym” w 1835 roku, natomiast zapis melodii znajduje się w „Śpiewniku zawierającym pieśni kościelne „ ks Jana Siedleckiego wydanym w Krakowie w 1879 roku. Jest również autorką  kanoncjału zawierającego pieśni na 3 lub 4 głosy żeńskie. Nie jest jednak potwierdzone czy są to jej własne utwory czy spisane dla potrzeb zakonu.