Jędrzejewska Anna

Jędrzejewska Anna (*27. II.  1971 Wrocław-) kompozytorka, reżyserka i rzeźbiarka. Jest jedną z najbardziej zakorzenionych w świecie nowych technologii polskich artystek. Projekty Jędrzejewskiej wpisują się w nurt sztuki intuitywnej, opartej o improwizację i interakcje z publicznością, będącej połączeniem muzyki, multimediów i elektroniki. W swoich kompozycjach eksploruje zagadnienia energetyki formy i dźwięku jako konsekwencji otwarcia się na to, co nieznane, nowe i nieprzewidywalne Wraz z Robertem Jędrzejewskim tworzy duet improwizujących kompozytorów Saluluekip. Za swoje utwory otrzymywała nagrody i wyróżnienia m.in. za Rhizm na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2003)

Więcej informacji o kompozytorce na stronie culture.pl oraz polmic.pl.

Utwory kameralne ze skrzypcami:

  • Jaszczurka, spektakl multimedialny na dwie aktorki, trio smyczkowe i syntezator (1994)
  • Pamięci Kantora, spektakl na trzech aktorów, skrzypce i syntezator (1994)
  • Rhizm na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2003)