Jarocińska Teodora

Teodora Jarocińska (*?-†?)  Kompozycje Jarocińskiej zatytułowne są Wielbij duszo moja Pana. Hymn do Matki Najświętszej ułożony do śpiewu z akompaniamentem fortepianu (1873 rok) Adnotacja na temat hymnu widniała w Kurierze Warszawskim z 1837 roku nr. 73 oraz nr. 84 . Kolejnym dziełem autorki jest Marzenia z lat dziecinnych na fortepian (1837 rok)  Informacja na temat utworu  w KW z 1837 roku nr. 142. Obydwa dzieła były dostępne prawdopodobnie w składach Sennewalda w Warszawie.