Jacobson Henrietta

Henrietta Jacobson ( II połowa XVIII w ) rezydująca w Polsce kompozytorka, której życiorys jest jeszcze niezbadany. Wiadomo, że była autorką kilku Polonezów i Divertissment, przeznaczonych  na klawesyn i zachowanych w archiwach Biblioteki Narodowej w Warszawie.