Izdebska Wiktoria

Działająca w I połowie XIX wieku Wiktoria Izdebska jest autorką walca na fortepian (informacja- KW 1847 r. nr. 115 ) Prawdopodobnie jest kompozytorką  tego jednego utworu. Więcej śladów jej działalności nie odnotowano.