Hussar Małgorzata

Małgorzata Hussar (*18. XI. 1950 Bielsko – Biała-) kompozytorka i pedagog.  W 1979 otrzymała II nagrodę za Kwartet smyczkowy nr 1 (1979) na 22. Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w 1985 wyróżnienie za Trio smyczkowe na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1985) na 8. Międzynarodowym Konkursie dla Kompozytorek w Mannheim. Jej utwory były wykonywane na wielu prestiżowych festiwalach kompozytorskich.

Informacje o kompozytorce na stronach culture.pl i polmic.pl.

Utwory z udziałem skrzypiec:

  • I kwartet smyczkowy (1979)
  • II kwartet smyczkowy (1981)
  • Trio smyczkowe (1985)
  • Sonata na 2 skrzypiec (1989)
  • Sonata na skrzypce solo (1987)
  • Obrazki polifoniczne na dwoje skrzypiec dla dzieci (1995) (nuty)
  • Temat z wariacjami na skrzypce i fortepian dla dzieci (2001)

 

Sonatina na 4 ręce w wykonaniu Ravel Duo dostępna tutaj.