Grimali- Zbierzchowska Halszka

Halszka Grimali- Zbierzchowska (*?-†31. V. 1943 Warszawa) pseudonim Halszka Grimali, także Hermanowska- polska  aktorka i śpie­waczka. W 1919 występowała w Warszawie w Teatrze Stołecznym m.in. z zespołem warszawskich  aktorów kabaretowych. a także w zespole Tadeusza Pilarskiego, W latach  1923-24 działała artystycznie   w Byd­goszczy  wykonując repertuar operetkowy. Jest autorką piosenki „Rozdzwonił maj”  do którego napisała muzykę i słowa. (link )