Frączkiewicz- Kirkov Teresa

Teresa Frączkiewicz Kirkov (* 23. X. 1953-). Studiowała kompozycje i teorie muzyki w AM w Krakowie w klasie Krzysztofa Pendereckiego. Obecnie wykładowca teorii na tejże uczelni. Jej kompozycje prezentowane były na festiwalach muzyki współczesnej w Polsce, Słowacji, Białorusi i Japonii.

Wśród kompozycji przeznaczonych na skrzypce znajdują się

  • Monolit na 3 skrzypiec (1976)
  • Trio smyczkowe (1982)

Więcej wiadomości o kompozytorce na pod linkiem