d’Os. Isabelle

Isabella d’Os.  (*?-†?)  działająca  w środkowym okresie XIX wieku prawdopodobnie w Warszawie autorka kilku utworów fortepianowych wśród których znajdują się : „L’Esperence„, Melodie en forme de Mazourka pour piano,„La Plainte” , Melodie en forme de Mazourka, oraz „Le Regret„. Dwa pierwsze utwory znajdują się w zborach biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, oraz w formie mikrofilmów w BN. Ostatnia pozycja nie zachowała się jako materiał nutowy.