Ćwioro Barbara

Barbara Ćwioro urodziła się w Bytomiu i tam ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Na studia wyjechała do Warszawy, aby na Wyższej Szkole Muzycznej studiować reżyserię dźwięku, teorię muzyki i kompozycję. Pracując jako nauczycielka w średnich szkołach muzycznych, została przyjęta na stypendium do Paryża (Conservoitoire Superieur National). Do Montrealu przybyła z mężem i dzieckiem w 1984. Obecnie jest profesorem fortepianu, dyrygentem chórów: Ensemble Vocal Cantori i Chorale Chantefleurs.