Chojnowska Izabella

 Izabella Chojnowska – kompozytorka działająca w połowie XIX w., autorka popularnych utworów fortepianowych, z których Grandes valses melancoliques opublikowany został w 1854 roku przez oficynę wydawniczą J. Müllera w Warszawie. Egzemplarz zachowany w zbiorach  WTMu.