Chilewska Franciszka

Franciszka Chilewska (*?-†?) działająca w I połowie XX wieku autorka wydanego w Poznaniu w 1930 roku  utworu do słów Adama Mickiewicza    „Oda do młodości”