Broel -Plater Maria

Maria Broel Plater (*? †?)  żona wybitnego bibliofila i kolekcjonera pamiątek –Włodzimierza Broel Plater . Kompozytorka, której  utwory publikowane były prawdopodobnie w latach 1884-85. Autorka utworów religijnych  m.in. „Ecce Panis, „Tantum ergo” na głos z towarzyszeniem organów. Pieśni jej autorstwa pisane były do tekstów polskich i włoskich.

Dostęp do materiałów nutowych (także on line) za pośrednictwem strony Biblioteki Narodowej.