Błońska Alina

Alina Błońska (* 3. V. 1974 Cieszyn-) aktywnie działająca kompozytorka , zamieszkała i tworząca obecnie w Madrycie. Absolwentka wydziału kompozycji w klasie Grażyny Pstrokońskiej Nawratil we Wrocławiu. Jej dorobek twórczy obejmuje muzyką solową, kameralną oraz chóralną.

„Poprzez tę muzykę w szczególny sposób prostą i osobistą, płodną w idee i obdarzoną wielką siłą wyrazu, Błońska odkrywa przed słuchaczem najbardziej wewnętrzną, głęboko ukrytą prawdę o kondycji człowieka. Tym samym pozwala, by w postaci dźwiękowej przemówiły głosy duszy, natury i świata, umożliwiając nam wykonanie decydującego kroku w stronę naszego wnętrza, byśmy spotkali się z samymi sobą i w ten sposób uczestniczyli w odwiecznej harmonii wszechświata. Obdarzona głosem dalece kontemplacyjnym o niezwykłej uczuciowej intensywności, sięgającym korzeniami do Polski, jej rodzinnej ziemi, oraz do chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, które łączy ten kraj z Hiszpanią (bardzo dobrze jej zresztą znaną jako hispanistce), Błońska zaprasza nas – poprzez tę música callada („muzykę ciszą przepojoną”) – do wsłuchania się w ciche śpiewy, do nadania kształtu rozbłyskom wewnętrznego brzmienia i do odkrywania ich pośród ciemności na naszej duchowej drodze, która nieustannie otwiera się ku nadziei.”

Informacje na oficjalnej stronie artystki oraz na portalach culture.pl i polmic.pl  

Artykuł „Twórczość kompozytorska Aliny Błońskiej w Hiszpaniitutaj.

Utwory kameralne ze skrzypcami:

  • Lutoslawiana na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczele, fortepian i perkusje (2001)
  • Out of time na flet , klarnet , skrzypce i wiolonczele( 2001)
  • Entre el cielo y el mar – Lienzos de arena na marimbę, skrzypce i taśmę (2002)
  • Circles na skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2004-2005)
  • Kantate “Christ ist erstanden” na sopran, baryton, skrzypce barokowe, wiolonczele barokowe, violę da gamba i organy (2017)
  • Hacia la verdad como Quijotes / Ku prawdzie jak Don Kiszoci na narratora, skrzypce, wiolonczelę, fortepian i perkusję do słów Cypriana Kamila Norwida  (2018)

Link do monograficznej płyty artystki „Noche oscuratutaj.

Wybrane utwory kompozytorki do odsłuchania na kanale you tube.