Bielicka Eugenia

Eugenia Bielicka (*1878-† 1936)  działająca na przełomie XIX i XX wieku polska kompozytorka i pianistka. Wśród jej twórczej  spuścizny zachowały się w zbiorach Biblioteki Narodowej utwory fortepianowe i pieśni. Pisała też muzykę do bajek Lucjana Rydla.

Utwory  kompozytorki dostępne w Bibliotece Narodowej (link)