Bajerowa Konstancja

Konstancja Bajerowa (*?-†?)  działająca w XIX wieku pianistka i kompozytorka.  Prawdopodobnie kształciła się w Wiedniu, Kijowie  i Petersburgu, gdzie udzielała lekcji gry na fortepianie. W rękopisach zachowało się kilka jej kompozycji m.in. Fantazja na dwa fortepiany na temat Mazurka Dąbrowskiego.